blue background with O2 bubbles four bubbles with happy smiling people

Děkujeme za účast v soutěži. Momentálně vybíráme vítěze.

Oživení Krušnohoří: Inovativní ubytování v srdci přírody

  • Ubytování, stravování a pohostinství
  • Karlovarský kraj
platných hlasů: 381
Oživení Krušnohoří: Inovativní ubytování v srdci přírody
Jaký je váš největší podnikatelský úspěch?

Náš největší podnikatelský úspěch spočívá v revitalizaci a úspěšném provozu penzionu Avionika v Krušných horách, konkrétně v obci Kovářská. Když jsme penzion přebírali, téměř nefungoval. Podařilo se nám obnovit provoz kuchyně, která dříve využívala převážně polotovary, a zavedli jsme kvalitní gastronomii s využitím místních dodavatelů. Zaměřili jsme se primárně na rodiny s dětmi a nastavili jsme příznivé ceny. Klíčem k našemu úspěchu bylo nejen zlepšení samotného provozu, ale i implementace sofistikovaných online rezervačních systémů a cenových algoritmů. Díky tomu jsme dokázali efektivně vybalancovat poptávku a nabídku, což vedlo k výraznému nárůstu obsazenosti a tržeb. Tento úspěch jsme dosáhli navzdory obtížné situaci po pandemii COVID-19. Nyní rozšiřujeme naši nabídku o glampingová místa v Karlovarském a Ústeckém kraji, čímž přinášíme inovativní a atraktivní formu ubytování do regionu. Tímto projektem nejen zvyšujeme turistický potenciál oblasti, ale také vytváříme nová pracovní místa a podporujeme místní ekonomiku.

Díky jaké vaší charakterové vlastnosti se tento úspěch dostavil?

Tento úspěch se dostavil především díky naší vytrvalosti, adaptabilitě a inovativnímu myšlení. Vytrvalost nám umožnila překonat počáteční obtíže při přebírání nefunkčního penzionu a nevzdat se ani v náročném období po pandemii. Vytrvale jsme pracovali na zlepšování služeb a hledání nových příležitostí. Adaptabilita byla klíčová při rychlém přizpůsobení se měnícím se podmínkám na trhu cestovního ruchu. Dokázali jsme pružně reagovat na nové trendy a požadavky hostů. Inovativní myšlení se projevilo v implementaci pokročilých rezervačních a cenových systémů, které nám umožnily optimalizovat obsazenost a výnosy. Také nás vedlo k rozšíření nabídky o glampingová místa, čímž jsme přinesli nový koncept ubytování do regionu. Tyto vlastnosti nám umožnily nejen přežít v náročném odvětví, ale také růst a prosperovat, přinášet hodnotu našim hostům a podporovat rozvoj celého regionu.